Κάμερα Δασικό Χωριό Καβάλας

Ζωντανή εικόνα από το Δασικό Χωριό Καβάλας.
Ιδιοκτησία: Περικλής Χατζημιχάλης - Meteohellas Weathercams
Τεχνική Υποστήριξη Δικτύου: "nickskar" wifi network
Χορηγία: Λευτέρης Κοκκινίδης
Φιλοξενία: 

Θέση Κάμεραςhit counter