Κάμερα Γιαννιτσών

Ζωντανή εικόνα από τα Γιαννιτσά.
Ιδιοκτησία: Περικλής Χατζημιχάλης - Meteohellas Weathercams
Χορηγία: Περικλής Χατζημιχάλης
Φιλοξενία: 6970905521 

Θέση Κάμεραςweb counter