Κάμερα Καρυοχώρι Κοζάνης

Ζωντανή εικόνα από το Καρυοχώρι Κοζάνης
Ιδιοκτησία: Περικλής Χατζημιχάλης - Meteohellas Weathercams
Του Καιρού παιχνίδια!!!

Χορηγία:
www.dianarubbers.gr

Φιλοξενία: Μεζεδοπωλείο "Όπως Παλιά"
Αθλητικός Σύλλογος Καρυοχωρίου "Βέρμιο" 

Θέση Κάμεραςvisitor counter