Κάμερα Νάουσα Ημαθίας

Ζωντανή εικόνα από την Νάουσα Ημαθίας.
Ιδιοκτησία: Περικλής Χατζημιχάλης - Meteohellas Weathercams
Χορηγία:  
Φιλοξενία: Δημήτρης Ράκκας 

Θέση Κάμεραςwebsite counter