Κάμερα Νάουσα Ημαθίας 2

Ζωντανή εικόνα από τις τρεις κορυφές του Βερμίου.
Ιδιοκτησία: Περικλής Χατζημιχάλης - Meteohellas Weathercams
Χορηγία:  
Φιλοξενία: Δημήτρης Ράκκας 

Θέση Κάμεραςhit counter