Κάμερα Σαλαμίνας

Ζωντανή εικόνα της Σαλαμίνας.
Ιδιοκτησία - Χορηγία: Περικλής Χατζημιχάλης - Meteohellas Weathercams 
Θέση Κάμεραςweb counter