Κάμερα Σαλαμίνας - Στενό

Ζωντανή εικόνα της Σαλαμίνας.
Ιδιοκτησία - Χορηγία: Περικλής Χατζημιχάλης - Meteohellas Weathercams Θέση Κάμεραςweb counter