Κάμερα Παραλίας Στούπας Μεσσηνιακής Μάνης

Ζωντανή εικόνα της Παραλίας Στούπας Μεσσηνιακής Μάνης. Η κάμερα έχει δυτικό προσανατολισμό.
Ιδιοκτησία - Χορηγία: Περικλής Χατζημιχάλης - Meteohellas Weathercams 
Θέση Κάμεραςweb counter