Προβληματισμός για τις νεκρές θαλάσσιες χελώνες.

Κάθε χρόνο σε διάφορες ακτές της Ελλάδας, ξεβράζονται τουλάχιστον 500 νεκρές θαλάσσιες χελώνες. Αυτός είναι αρκετά υψηλός αριθμός, για ένα απειλούμενο είδος, με πληθυσμό περίπου 20.000 σε όλη τη Μεσόγειο. Δεν είναι εύκολο όμως να καταλάβουν οι ειδικοί κάθε φορά ποια ρεύματα τις έβγαλαν εκεί που ξεβράστηκαν, και τι ήταν η αιτία του θανάτου. Μπορεί […]

Προβληματισμός για τις νεκρές θαλάσσιες χελώνες. Read More »